Artikkel

EDA majandusaasta aruanded

EDA majandusaasta aruanded

Ulvi Tammer-Jäätes
06.11.2017

Majandusaasta aruandes on kirjas Eesti Diabeediliidu eesmärgid, kokkuvõte teostatud tegevustest ja raamatupidamuslikud kajastused.

2016 majandusaasta aruanne

2019 majandusaasta aruanne

Viited